Each and Other producerar film, foto och design, med inriktning mot samhälle och kultur. Vi tror på visuell kommunikation - utförd på rätt sätt påverkar och engagerar den mer. Dessutom är den inkluderande eftersom den överbryggar språk- och kunskapsnivåer. Ett nyckelord idag är delaktighet och Each and Other arbetar ofta med användargenererat innehåll, där mottagarna delvis genererar innehåll och budskap själva. Som vi utvecklar vidare, designar och skapar kommunikation med. På det viset når vi fram med budskap och opinionsbildning, eftersom trovärdigheten hos mottagarna blir högre.